تبلیغات
آكادمی آزاد یوگای ایران - علوم جهان translate-customization" content="f1a42c14f08f57b3-f270732eb98d1bb0-geb4c69baadfbc784-21""/>

آكادمی آزاد یوگای ایران

آكادمی آزاد یوگای ایران

 

علم كیمیا (علم صناعت ):علمی است كه بوسیله آن میتوان قوای اجرام معدنی بعضی را به بعض دیگر تبدیل كرد.

 

در علم کیمیا شرایط خاص این تبدیل آمده است که سختترین علم از علوم غریبه میباشد اما در قدیم بخاطر ارزش بسیار طلا فقط دنبال ساخت طلا و نقره بودند اما کسی که آگاه به رموز این علم باشد میتواند مواد مختلف تولید کند.کیمیاگران جملات خود را رمز آلود و با استفاده از کلمات عرفانی بیان می کرده اند

 

ریشه واژه کیمیا را از زبان یونانی دانسته اند. دانش کیمیا از ایران برآمد و از راه عربها به اروپا هم راه یافت. این دانش را میباید زیرساخت دانش شیمی بدانیم. خود واژه شیمی هم فرانسوی شده واژه کیمیاست.

 

علم لیمیا(علم تسخیرات):در این شاخه چگونگی تأثیرهای ارادی در صورت اتصالش با موجودات ماورائی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. لیمیا منجر به كسب قدرت تسخیر جن و روح میشود. منظور از تسخیر آن است كه موجودات در اختیار و به فرمان انسان باشند. برخی افـراد سودجـو برای رسیدن به اهداف خود ( كه عمدتاً اهداف غیر معنوی و مادی است)از این موجودات تسخیر شده بهره میبرند

 

علم هیمیا(علم طلسمات):در علم هیمیا، تركیب قوای عالم بالا با عناصر عالم پایین مد نظر است و به آن علم طلسمات نیز میگویند.در طلسم از طریق برخی ابزار و وسایل مادی ( عناصر عالم پایین) نیروهای ماورائی جهت انجام كارها به خدمت گرفته میشوند. ظاهراً طالعبینی نیز زیر مجموعة هیمیا میباشد.

 

درطالع

 

بینی اعتقاد بر این است كه محل و موقعیت قرار گرفتن ستارگان در لحظه تولد نوزاد ، بر سر نوشت و آینده او تأثیر میگذارد و از این طریق نسبت به پیشگویی در مورد آینده اقدام میشود.طالعبینان معمولاً با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی میكنند.

 

علم سیمیا:علمی است كه انسان بوسیله یادگیری آن ، قدرتی عجیب برای انجام كارهای خارق العاده پیدا میكند. همچنین این علم از آمیختن قوایِ ارادی با قوای مادی خاص برای دست یابی به تصرّفات خاصّی در امور طبیعی ، مانند تصرّف و خیال كه آن را جادوی چشم می گویند، بحث می كند. این علم و فن ، از بارزترین مصداق های جادوگری است .نمونهٔ بارز سیمیاگران در طول تاریخ جادوگران اجیرشده توسط فرعون بودند كه در مقابل موسی (ع) قرار گرفتند .از این علم برای دستیابی و تحصیل قدرت در تصرفات عجیب و غریب در امور طبیعی استفاده میشود. برای مثال تصرف در خیال مردم و تغییر آن از این دسته است.

 

 علم ریمیا:علم شعبده یا شعبده بازی است . یکی دیکر از اعجاب این علم این است به وسیله این علم میتوانند در یك لحظه به هر کجا که بخواهند بروند . (مانند طی الارض) عبارت است از معرفت قوای ارضیّه و مزاج آنها در یكدیگر تا از آنها قوّتی حاصل شود كه از آن قوّة فعل غریب صدور یابد

 

 
 

علم حروف

 
 علم حروف علمی است که می پردازد به تفسیر حروف و اسما از طریق قواعد حروفی . البته علم حروف به جهت تفریح و سرگرمی یا ساختن معما هم کاربرد دارد .

 
 

تفاوت علم حروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می پردازد به تفسیر و معنای اعداد از طریق اعداد و ترکیب‌های عدد؛ اما علم حروف می پردازد به تفسیر اسما، کلمات و حروف از طریق حروف و اعداد .

 
 

علم حروف عربی را جفر، علم حروف عبری را گماتریا و علم حروف لاتین را لگزیگرام می نامند . مراد از مطلق كلمه (علم الحروف)، همان علم جفر است. جفر در لغت به معنای پوست بزغاله است و چون اوراق اولیه این علم (بر اساس نقلی از مسلمانان) بر روی پوست بزغاله نوشته و عرضه شده بود بدین نام خوانده شده است.

 
 

منشا علم حروف

 

 

منشا علم حروف دقیقا مشخص نیست . اما نهضت هایی همچون نهضت حروفیه با تکیه بر ارزش ‍ عددی حروف الفبا، تلاش هایی برای شکستن الفاظ جامد و بی روح داشت تا مخاطبان خویش را به تامل و تفکر وادار نماید.

 

 

 

حروفیه معتقد بودند که « همه اشیا استوار به حروف میباشند » و « هر کس خواص حروف بداند همه اشیاء مسخر او شود » و علاوه بر این عقیده داشتند « همه ی اسرار قرآن و احکام و سر قیامت و مبدا و معاد و هر چه از ازل بوده و باشد و خواهد بودن » در پرده ی 32 حرف فارسی مستور میباشد.

 

 تاریخ اعتقاد به خاصیت داشتن حروف در اسلام بسیار کهن است

 
 
 

در منطق فیثاغورث عدد معنا و مفهوم کلی و ماورا ء کمیت آورد، مثلا مثلث و مربع فقط کمیت نیستند و دارای شخصیت اند، اصلی هستند نه فرعی و عرضی، عدد در مکتب فیثاغورث مظهری از وحدت است که هیچگاه از مبدا خود جدا نمیشود.

 
 

در مورد سابقه توجه به این مباحث در اسلام اظهار نظرهای بسیاری شده است اما یکی از آنها که از درجه اهمیت بیشتری بر خوردار است، نظر سید حسن نصر است وی میگوید : «تنظیم و تدوین علم تمثیل و رموز عددی حروف با علم عدد را که نظیر آن نزد فیثاغورثیان قدیم و پیروان مکتب کابال * در مغرب زمین نیز وجود داشته است در اسلام به علی (ع) نسبت داده اند»

 

 
 

در توجه به حروف همین بس که جنبشهایی که در ایران و سرزمین‌های اسلامی با اعتقاد به حروف رشد کرده بودند توانسته بودند پیروان بسیاری را نیز به دور اندیشه خود جمع کنند.

 

  حروف

 

حروف مسروری : ب .پ . ت . ث . چ . ح . خ . ر . ز . ژ . ط . ظ . ف . ه . ی

 

 حروف مکتوبی : ن . م . و

 

 حروف ملفوظی : الف . جیم . دال . ذال . سین . شین . صاد . ضاد . عین . غین . قاف کاف . گاف . لام

 

 
 

ترتیب شماره حروف

 
 
 

تریب شماره حروف همان ترتیب حروف در زبان فارسی است منهای یک . یعنی شماره حروف از صفر ( الف ) شروع و با سی و یک ( ی ) ختم می‌شود

 

ارکان عددی

 

 
 

علم حروف چهار رکن عددی دارد و یک رکن وهمی دارد

 
 

 عدد اول ۱۹ - عدد جنگ . خونریزی . مرگ

 
 

 عدد آخر ۲۲ - عدد مهربانی . لذت . شهوت

 
 

 عدد ظاهر ۲۴ - عدد مادیات . عدد بخشش

 
 

 عدد باطن ۲۷ - عدد تربیت . عدد سلطنت

 
 
 

و رکن وهمی همان فضای خالی بین کلمات است . و آن را عدد کل می نامند

 

طبع حروف

 
 
 

حروف ظرفیت داشتن چهار طبع و یک روح را دارند

 
 

 16 حرف اول در زبان فارسی اختیاری ندارد ( روحی ندارد ) . و به آنها حروف مطلق اطلاق می‌شود

 
 

{الف . ب . پ . ت . ث . ج . چ . ح . خ . د . ذ . ر . ز .ژ . س . ش }

 
 
 

16 حروف دوم در زبان فارسی اختیار دارند ( روح دارند ) . و به آنها حروف نسبی اطلاق می‌شود

 
 

 {ص . ض . ط . ظ . ع . غ . ف . ق . ک . گ . ل . م . ن . و . ه . ی }

 
 

با توجه به جدول اهطمیه حروف بادی و ..... تعریف می شوند

    این حروف بادی هستند

 
 

ب و ی ن ص ت ض

 
 

 این حروف آتشی هستند

 
 

ا ه ط م ف ش ذ

 
 

این حروف خاکی هستند

 
 

د ح ل ع ر خ غ

 
 
 

 این حروف آبی هستند

 
 

ج ز ک س ق ث ظ

 
 
 

 (اول نقطه و بعد از آن الف را منشا تمام حروف می دانند) حرف الف و ص دارای طبع مشخصی نیستند و حرف الف نشان سکون کامل است و ص نشان اختیار کامل . حرف ی هم از حروف نسبی است و هم طبع چهار گانه دارد

 
 

حروفی که داری چند طبع هستند . طبیعت قالب به ترتیب آب . خاک . آتش . باد است

 

بسط حروف

 
 

بسط در لغت به معنای گشادن است . روش‌های بسط تنوع بسیاری دارد .

 
 

 جفر

  

جَفر یا علم‌الحروف، و در کلام دیگر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) از روی کلمات جمله سوال بعلاوه یک سری اطلاعات در مورد زمان سوال و اسمائی از خداوند که با سوال ارتباط دارند

 
 

واژه شناسی

 
 

جفر در واقع به معنی پوست بزغاله‌ای است که وسیع باشد و چیزهای زیادی را در خود جا دهد
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

09196260071,9821-66561003آكادمی آزاد یوگای ایران

آرمین آقاحسین فنی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :